سازمان های طرف قرارداد

 

 

 

1

بیمه ایران  - شامل بیمه گزارهای :

                 ذوب آهن

                 فولاد مبارکه

                 دانشگاه علوم پزشکی

                 انرژی هسته ای

                 کمیته امداد امام خمینی

با ارائه کارت طلائی و معرفینامه معتبر بیمه ایران و دفترچه درمانی بیمه شده پذیرش این گروه از بیماران انجام میشود.

2

بیمه کوثر

با ارائه دفترچه درمانی بیمار و کپی کارت ملی بیمه شده پذیرش این گروه از بیماران انجام می شود .

3

بیمه پارسیان

با ارائه معرفی نامه معتبر از شرکت بیمه پارسیان پذیرش این گروه از بیماران انجام میشود .

4

تامین اجتماعی

با ارائه دفترچه تامین اجتماعی با تاریخ اعتبار مشخص پذیرش این گروه از بیماران صرفا جهت ویزیت و کشیدن و جراحی دندان انجام می شود .

5

خدمات درمانی

با ارائه دفترچه خدمات درمانی با تاریخ اعتبار مشخص پذیرش این گروه از بیماران صرفا جهت ویزیت و کشیدن و جراحی دندان انجام می شود.

6

خدمات درمانی نیروهای مسلح

با ارائه دفترچه خدمات درمانی نیروهای مسلح با تاریخ اعتبار معتبر پذیرش این گروه از بیماران انجام می شود .

7

بیمه سینا

با ارائه معرفینامه معتبر از شرکت بیمه سینا پذیرش این گروه از بیماران انجام می شود.

8

بیمه دانا

با ارائه معرفینامه معتبر از شرکت بیمه دانا  پذیرش این گروه از بیماران انجام می شود.

9

کلیه بانک های ملی ، ملت ، سپه ، تجارت ، کشاورزی ، مسکن

با ارائه دفترچه درمانی معتبر مربوط به بانک مذکور پذیرش این گروه از بیماران انجام می شود .

10

خانه کارگر

مجمع نمایندگان کارگران استان

این گروه از بیماران با ارائه کارت عضویت از تخفیف 5 تا 10 درصد تعرفه آزاد برخوردار می شوند .

11

شرکت صنایع دفاع

با ارائه معرفینامه معتبر از شرکت صنایع دفاع پذیرش این گروه از بیماران انجام می شود .

12

شرکت تعاونی مصرف کارگران نجف آباد

با ارائع معرفینامه معتبر از شرکت و تعین سقف و فرانشیز مشخص پذیرش این گروه از بیماران انجام میشود .

 

 

 

خبرنامه

 

 1. نام :
  ورودی نامعتبر
 2. ایمیل :
  ورودی نامعتبر
 3. تلفن :
  ورودی نامعتبر

آخرین نظرات کاربران

 • در صورت امکان در موردنحوه ی بلیچینگ دندان ها و مزایا ومعایب ان مطلب اموزشی قرار دهید.
 • صورت امکان سیستم پذیرش تلفنی را دربخش نوبت دهی اجرایی کنید.
 • لطفا درصورت امکان برای معاینه اطفال نیز نوبت دهید.

 

mehregandc.com - Copyright © 2014
Powered by Dibapart