تعرفه خدمات دندانپزشکی

 

درمان

تعرفه نظام پرشکی

تعرفه آزاد کلینیک

درمان

تعرفه نظام پزشکی

تعرفه آزاد کلینیک

معاینه

231000

50000

جرم گیری و بروساژ دوفک

1700000

1000000

ترمیم آمالگام یک سطحی

1000000

800000

جراحی کران لنت

1700000

600000

ترمیم آمالگام دو سطحی

1300000

950000

پست ریختگی

1500000

1400000

ترمیم آمالگام سه سطحی

1500000

1100000

روکش دندان

4500000

2850000

ترمیم آمالگام بیلداپ

1950000

1400000

بریج هر واحد

4500000

2850000

ترمیم کامپوزیت یک سطحی

1350000

1000000

فلیپر تک دندان

1200000

1000000

ترمیم کامپوزیت دو سطحی

1600000

1200000

پلاک آکریلی تا 5 دندان

3000000

2800000

ترمیم کامپوزیت بیلداپ

2150000

1600000

پلاک کروم کبالت

9500000

8500000

پین داخل کانال

430000

150000

نیم دست دندان

8300000

7500000

آمالگام بیلداپ اندو

1950000

1400000

دست دندان کامل

15600000

14000000

کامپوزیت بیلداپ اندو

2150000

1450000

پلاک نایت گارد

1400000

1400000

کشیدن دندان قدامی

500000

350000

فلوراید تراپی تک فک

725000

500000

کشیدن دندان خلفی

595000

400000

فیشورسیلانت

1450000

1250000

کشیدن دندان عقل

750000

500000

روکش استیل اطفال

2800000

2100000

جراحی نهفته در نسج نرم

1700000

1050000

فضانگهدارنده ثابت

5800000

4000000

جراحی نهفته در نسج سخت

3550000

1950000

فضا نگهدارنده متحرک

4300000

3500000

پالپوتومی

970000

250000

 

 

 

عصب کشی یک کاناله

1670000

950000

   

 

عصب کشی دو کاناله

2500000

1250000

   

 

عصب کشی سه کاناله

3550000

1600000

 

 

 

عصب کشی چهار کاناله

4100000

2000000

 

 

 

عصب کشی مجدد یک کاناله

2400000

1300000

     

عصب کشی مجدد دو کاناله

3250000

1700000

 

 

 

عصب کشی مجدد سه کاناله

4100000

2100000

 

 

 

     

 

 

 

خبرنامه

 

 1. نام :
  ورودی نامعتبر
 2. ایمیل :
  ورودی نامعتبر
 3. تلفن :
  ورودی نامعتبر

آخرین نظرات کاربران

 • در صورت امکان در موردنحوه ی بلیچینگ دندان ها و مزایا ومعایب ان مطلب اموزشی قرار دهید.
 • صورت امکان سیستم پذیرش تلفنی را دربخش نوبت دهی اجرایی کنید.
 • لطفا درصورت امکان برای معاینه اطفال نیز نوبت دهید.

 

mehregandc.com - Copyright © 2014
Powered by Dibapart